PHONE:+ 86-181510000

پاشای نیشکر پشه سیترونلا

گیاهانی برای دفع حشرات آزاردهنده - پارسینه- پاشای نیشکر پشه سیترونلا ,وقتی به فصل گرم سال نزدیک می شویم، نگرانی از حضور حشراتی مانند پشه، مگس و آفت ها ذهنمان را درگیر می کند و ما را به فکر جست وجو برای دفع آن ها وامی داردبـــــــــــــــــــــــــــــــــهارانبـــــــــــــــــــــــــــــــــهاران زراعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ،اجتماعی و ورزشی معرفی مختصر ماهی و پرورش ماهی: برای غذای انسانی پروتین بسیارمهم میباشد باوجودی که ...بـــــــــــــــــــــــــــــــــهاران | خرداد ۱۳۸۸

بنام آنکه مارا دانش آموخت همه موجودات را که آفریده گارتوانا پیدا کرده است عبث وبیهوده نیا فریده است زیرا که خداوند بزرگ می فرماید: ما انسانها وجنیات رانیافریدیم مگربرای پرستش وبندگی .

تماس با تهیه کننده

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

زبان پشه ای دکتر مجاور احمد زیار، زبانشناس افغان از بیست گویش جداگانه در زبان پشه ای سخن می گوید. او می گوید: "زبان پشه ای زبانی است که جزء زبان های هندی به شمار می آید و به شاخه به نام "دردیک" تعلق دارد.

تماس با تهیه کننده